Els ocells oceànics

El millor terreny de cacera és la mar. Per això els humans practiquem la pesca com una activitat extractiva i limitem al camp lúdic la cacera continental. Alguns ocells, com les gavines, els corbs marins o els pelicans, aprofitant la mobilitat que els dóna la seva capacitat de volar, exploten amples zones marines al voltant dels seus nius, però tornen al seus aixoplucs terrestres després de cada expedició pesquera. Per contra, determinades espècies més agosarades no toquen terra ferma més que arribada l’hora de la reproducció, un cop l’any i encara. És clar que, per poder viure d’aquesta...