Peixos migradors

Els pescadors de tonyines i de bacallà saben que aquests peixos efectuen migracions. Els lluços i les sardines també fan desplaçaments importants al llarg de la seva vida. L’estratègia pesquera té en compte aquests fenòmens, tant a l’hora de dissenyar i de parar els arts (almadraves, arts de deriva, etc.), com a l’hora de saber en quin moment aquestes espècies estan més grasses o són més apetitoses. Aquestes migracions en cerca de zones convenients d’alimentació són tanmateix sorprenents, però empal·lideixen al costat de l’aventura migratòria fabulosa dels peixos de riu que neixen a la mar o...