Borsa privada i banca de valors

Una especialització bancària

L’Associació del Mercat Lliure de Valors de Barcelona, seu de la Borsa privada al carrer d’Avinyó de Barcelona (Àlbum Artístich de La Renaixensa, 1889).

Barcelona fou el mercat de capitals més important d’Espanya des del darrer terç del segle XIX fins al 1936. Aquesta importància es degué a l’existència d’una Borsa privada —no oficial— i a la creació d’una banca de valors, que s’especialitza en operacions sobre títols mobiliaris. Gràcies a l’actuació d’aquesta banca, grans empreses catalanes i no catalanes aconseguiren finançar-se, ja que el mercat...