La banca comercial i de negocis

Aquest capítol està dedicat preferentment a tres bancs creats entre el 1919 i el 1924. Tots tres tenien un denominador comú: havien après la lliçó de la competència, és a dir, la banca madrilenya i basca, que cobria el buit de la banca comercial a Catalunya. Altres bancs catalans també ho feren, però ells combinaven les operacions comercials amb les tradicionals de la banca de valors i la promoció de negocis. Eren bancs mixtos.

Acció del Banc de Catalunya.

El Banc de Catalunya fou el gran banc català de la primera part del segle XX. No es mereixia el seu trist final el 1931. El...