La banca comarcal

Anunci Banc de Palafrugell (Álbum Oficial de Gerona y su provincia, Ediciones Catalonia, Barcelona 1926).

Al començament del segle XX, Catalunya tenia alguns bancs amb una clara vocació local i comarcal: el Banc de Sabadell, el Banc de Terrassa —fins el 1920—, el Banc de Valls, el Banc de Vilanova i el Banc de Tortosa. Tots ells, creats el 1881 amb la “febre d’or”, han estat estudiats en el volum III d’aquesta obra.

Durant el primer terç de segle sorgiren una sèrie de iniciatives que —en aquesta mateixa línia— es proposaren establir una banca de serveis a la...