La Llei de Bancs de 1856

Cronologia dels primers bancs

Acció del Banco Nacional de San Carlos.

  • 1782. Es crea el Banco Nacional de San Carlos, el primer banc públic espanyol. Era present a Madrid i, després, a Cadis, el port que controlava tot el moviment marítim amb les colònies americanes. Es va mantenir fins el 1829.
  • 1829. Es constitueix el Banco Español de San Fernando, també públic i domiciliat a Madrid.
  • 1844. Es crea el Banco de Isabel II, un altre banc públic, a Madrid. Durant tres anys, hi haurà dos bancs amb aquest caràcter, que emeten paper moneda.
  • 1844. Es constitueix el Banc de Barcelona, el...