La darrera fornada

En la secció La darrera fornada s'analitzen amb detall cinc bancs catalans creats a la darreria del segle XX: el Banc d'Europa, el Banc de la petita i mitjana empresa, l'Eurobank del Mediterrani, Fibanc i el banc de finances i inversions i el Privat Bank.