Actuació general en les urgències mèdiques

Hi ha nombroses circumstàncies inesperades que requereixen la pràctica d’uns primers auxilis immediats per part de qui sigui més a la vora de la persona afectada. I no tant amb el fi de resoldre totalment la situació, sinó amb la intenció de solucionar inicialment l’estat crític i de permetre que quan actuïn els professionals sanitaris puguin proporcionar les cures més adequades per tal que es restableixi la salut. Aquest és el principal objectiu dels primers auxilis davant de les urgències mèdiques.