Lesió ocular

Les lesions oculars, és a dir, les que afecten els globus oculars i els annexos, són relativament freqüents en tot tipus d’accidents, ja que els ulls es troben relativament poc protegits. Segons el mecanisme de l’accident, poden ésser de diversos tipus.

Traumatisme tancat

En els ulls es produeixen sovint contusions, és a dir, lesions per impacte directe que no arriben a trencar la superfície del globus ocular ni de les parpelles que el cobreixen.

La conseqüència més comuna i evident de les contusions oculars és la tumefacció de les parpelles, i sovint es forma també un hematoma, que dóna lloc...