El part precipitat

El part fora d’un centre sanitari

En l’actualitat i en el nostre medi, pràcticament tots els parts es produeixen en centres sanitaris, amb els especialistes i els mitjans tècnics necessaris per a controlar-ne l’evolució, evitar les molèsties i solucionar immediatament qualsevol eventualitat. Alguns moviments naturistes han propugnat un retorn al part a casa. Tanmateix, aquest mètode no és recomanable, almenys d’una manera indiscriminada, ja que implica més riscs. En tot cas, el part domiciliari només s’hauria de programar després d’un control mèdic exhaustiu de l’embaràs, en el qual es...