Trastorn provocat per agent físic i químic

Les estructures que componen l’organisme humà estan adaptades a unes determinades condicions físiques i químiques, com són una determinada temperatura, grau d’humitat, acidesa o composició química. Mentre l’organisme es troba en aquestes condicions, els seus òrgans es mantenen íntegres, les seves cèl·lules romanen actives, i en el seu interior tenen lloc nombrosos processos químics i físics, necessaris per tal que el cos humà realitzi les seves funcions. Perquè aquestes funcions puguin ésser realitzades, les condicions internes del cos humà s’han de mantenir aproximadament constants. Tanmateix...