Aspiració medul·lar i biòpsia de la medul·la òssia

La medul·la òssia és el principal òrgan hematopoètic i en molts trastorns hematologies convé de conèixer-ne l’estat per tal de saber la quantitat, la proporció i les característiques dels diversos tipus de cèl·lules que conté. En aquest sentit, hom pot efectuar una aspiració medul·lar o una biòpsia de la medul·la òssia.

L’aspiració medul·lar és una tècnica senzilla, per bé que pot resultar una mica molesta. Consisteix a introduir una agulla bastant fina en un os fàcilment accessible com l’estern, la cresta dels ossos ilíacs, les vèrtebres o, en el cas dels nounats, la tíbia. Quan l’extrem...