El que cal saber de la púrpura trombocitopènica idiopàtica

  • La púrpura trombocitopènica idiopàtica constitueix una alteració d’origen desconegut que es caracteritza per una destrucció anormal de les plaquetes sanguínies i l’aparició consegüent d’hemorràgies, cosa que suposa el defecte de les cèl·lules que participen activament en l’hemostàsia.
  • Els símptomes de la malaltia, com també l’evolució que segueix, són molt variables. Normalment, té una evolució aguda de poques setmanes de durada quan afecta infants, mentre que és crònica en els adults i causa hemorràgies de major o menor gravetat.
  • Aquesta malaltia es pot resoldre mitjançant l’administració...