El que cal saber de la tiroïditis

  • És anomenada tiroïditis la inflamació de la tiroide, que pot ésser provocada per causes molt diverses i donar lloc a diverses manifestacions que evolucionen de manera molt diferent en cada tipus.
  • La tiroïditis infecciosa, poc freqüent, és causada pel desenvolupament de gèrmens a la tiroide. Aquest trastorn origina una sobtada inflamació de la glàndula, acompanyada de febre i malestar general, se soluciona amb l’administració d’antibiòtics i estranyament comporta seqüeles.
  • La tiroïditis de De Quervain, possiblement causada per una infecció viral, presenta una evolució molt favorable perquè...