El que cal saber de l’hiperparatiroïdisme

  • És anomenat hiperparatiroïdisme l’augment de la secreció d’hormones paratiroidals, provocat per una fallada en la regulació glandular que provoca un increment dels nivells sanguinis de calci, amb manifestacions variades, sobretot òssies i renals.
  • Una conseqüència de l’alteració és la desvitalització dels ossos, que perden duresa i es fracturen fàcilment
  • L’hiperparatiroïdisme pot ésser l’origen d’una litiasi o formació de càlculs en les vies urinàries, de manera que és habitual que els afectats pateixin de còlics renals repetits.
  • El tractament és quirúrgic, de manera que s’extirpa el tumor...