El que cal saber del goll simple

  • És anomenat goll simple l’augment de volum de la glàndula tiroide, que no és degut a cap malaltia inflamatòria ni cancerosa, i que en general sola-ment causa un engrossiment en el coll
  • La causa més comuna del goll simple és una manca de iode en la dieta, element necessari per a elaborar hormones tiroidals.
  • En algunes zones del nostre país el goll és endèmic, ja que la manca de iode provoca l’alteració a molts habitants. Així s’esdevé, per exemple, en diverses comarques de Catalunya.
  • En general, l’engrossiment de la tiroide és suficient perquè la glàndula pugui elaborar hormones en una...