Alts Forns i Ferreria de la Mare de Déu del Carme, SA

Acció dels Alts Forns i Ferreria de la Mare de Déu del Carme. Un darrer intent de crear una siderúrgia a la platja de Can Tunis de Barcelona, 1900.

Aquesta societat anònima es constituí a Barcelona el 6 de juny de 1900. Els socis constituents foren dues empreses barcelonines: Fills de Miquel Mateu i Viuda i Fills de Gaspar Quintana. La primera era una empresa comer-cialitzadora de peces de ferro i acer, amb domicili i magatzems al carrer del Peu de la Creu a Barcelona. La segona era una veterana foneria de ferro, que fabricava estufes i cuines.

El gerent de l’empresa fou Damià...