Els fabricants de canonades

Les canonades són necessàries per a la conducció de líquids o de gasos. Les primeres a construir-se foren de fang cuit, però la industrialització introduí les metàl·liques: de plom, de coure o de ferro.

Per a l’aigua i els gasos, que són les dues grans necessitats de la població urbana del segle XIX, el metall més utilitzat era el ferro. Les canonades de coure són més cares i no aptes per a la canalització de l’aigua, per l’aparició de verdet. Les de plom resultaven també cares i s’aixafaven fàcilment. Totes les grans ciutats europees utilitzaran les canonades de ferro colat per a transport...