Els Framis, a Sant Martí de Provençals

El municipi de Sant Martí de Provençals, que incloïa barris actuals com el Poble Nou, la Sagrera, el Clot i el Camp de l’Arpa, va ser qualificat al final del segle XIX com l’obrador de Barcelona (Guía y plano de San Martín de Provensals, 1888), i recentment com a pulmó industrial de la capital catalana, en els temps actuals (Nadal, Jordi i Tafunell, Xavier, Sant Martí de Provençals, pulmó industrial de Barcelona (1847-1992)).

El terme reuní durant la segona meitat del segle XIX la principal concentració de fabricants d’estampats i d’acabaments de Catalunya. No seria correcte parlar del ram...