Riscos derivats dels fenòmens sísmics

Els conceptes bàsics que permeten considerar els fenòmens sísmics són els de sismicitat, intensitat i magnitud. S’entén per sismicitat la determinació de les característiques i de l’ocurrència de terratrèmols en una àrea determinada. Altrament, la intensitat i la magnitud donen la mida dels terratrèmols. Així, la intensitat és la força amb què es nota un terratrèmol en un punt de la superfície terrestre. Aquesta força es calibra en funció dels danys causats als terrenys, persones i estructures. La intensitat màxima és la força amb què se sentiria un terratrèmol al seu epicentre.

Existeixen...