El complex petroquímic de Tarragona en la modernització de la indústria química de base

La producció petroquímica

Quadre 1. Principals productes petroquímics.

La utilització de determinats derivats del petroli com a primeres matèries va donar lloc a un canvi de forta transcendència per a la indústria química. L’obtenció de productes químics orgànics utilitzant derivats del petroli com a primera matèria es fonamenta en dos processos químics: el cracking i el reforming de naftes o gasoil obtinguts en el procés de refinació del petroli. El cracking (craqueig al vapor) permet obtenir bàsicament la família de productes químics de base, coneguts amb el nom d’o...