L’arribada del gas natural a Catalunya, una iniciativa pionera i privada

El gas natural és l’energia fòssil disponible més neta. Els governs s’esforcen per assegurar-ne la difusió com a substitutiu del carbó i dels derivats del petroli. Espanya és avui encara un país endarrerit pel que fa a l’ús del gas natural, que només hi representa entorn del 10% de l’oferta total d’energia primària, mentre que a la Gran Bretanya hi aporta un 33%, a Itàlia un 30% i a Alemanya un 21%. La situació a Catalunya és una mica millor que a la del conjunt de l’Estat: la proporció se situava el 1995 entorn del 12%. La xifra és, però, una mica enganyosa. Si ens fixem en el consum final d...