L’Electroquímica de Flix i els seus tècnics

Instal·lacions de l’Electroquímica de Flix.

ECSA / M.S.

L’aplicació de l’electròlisi cloroalcalina per a obtenir sosa i clor va ser descoberta per Ignatz Stroof l’any 1890 i per tal d’explotar la patent es construí, l’any 1892, la Chemiske Fabrik Elektron, presidida pel mateix Stroof. La nova tecnologia es presentà al món a l’Exposició Universal de Chicago (1893), on obtingué un gran ressò. L’encarregat de la promoció del nou procés fou Karl Pistor, primer director tècnic de la fàbrica de Flix.

El procediment electrolític volia implantar-se a Espanya perquè la sosa era un blanquejant...