L’aeronàutica, una oportunitat tècnica arrabassada

Primer vol d’aeroplà realitzat a Espanya, a l’hipòdrom de Barcelona (11-2-1910).

AHC

En les primeres etapes del desenvolupament de l’aviació, els catalans tingueren il·lusions, voluntat i força ocasions serioses d’ocupar-hi un lloc destacat, però diverses circumstàncies històriques, entre d’altres no disposar de poder polític autònom suficient, ho acabaren fent inviable.

L’aeronàutica esdevingué un camp d’acció ben delimitat des del punt de vista tècnic després del vol del primer aeroplà, al desembre del 1903, portat a terme pels germans Wright a Kitty Hawk, Carolina del Nord...