La indústria d’automoció a la segona meitat del segle XX

El 1939, el panorama industrial era desolador. Instal·lacions desmantellades, maquinària en mal estat o simplement desapareguda, manca de primeres matèries, dificultats en el subministrament energètic… la llista seria interminable. Com calia esperar, la indústria automobilística catalana no n’era una excepció. Per si no n’hi hagués prou, la política autàrquica del nou règim no féu més que agreujar la situació de penúria generalitzada i constituí un gran obstacle en el procés de recuperació de l’activitat econòmica i de reconstrucció de la base industrial del país.

Un dels trets definitoris...