Tecnologia, empresa i mercat en les indústries del suro

Les transformacions de les indústries del suro han estat marcades històricament per dos factors bàsics interrelacionats: la mecanització i l’expansió i diversificació dels mercats consumidors.

Suro al port de Palamós, segons una postal del principi del segle XX.

ECSA

Les noves màquines que començaren a difondre’s al voltant del 1850 van modificar la localització mundial de les fàbriques de productes surers. La manufactura catalana de taps va dominar el mercat internacional des del final del segle XVIII fins al final del segle XIX, període en el qual la seva xifra de negoci...