Cent anys de vida quotidiana

Es pot parlar d’unes pautes de vida quotidiana comunes a tots els habitants de Catalunya. Què tenen en comú, per exemple, les vides del pagès del delta de l’Ebre, el cambrer del Raval de Barcelona, el pescador de Roses, la venedora de carn del mercat de Santa Caterina de Barcelona o la professora d’anglès de l’institut de Vic? Aparentment, no tenen cap lligam ni connexió. Es lleven a hores diferents, mengen a hores diferents, treballen en coses dissemblants i el seu lleure és diferent; com podem dir que formen part d’una mateixa cultura? Al llarg d’aquest text s’intentarà posar de manifest si...