Les migracions

Història del poblament

Les terres catalanes han estat, des d’antic, terres de pas; un lloc on la població s’ha anat instal·lant tot adaptant-se a un entorn variat de plana i de muntanya, de litoral i d’interior. Històricament, el poblament a Catalunya s’ha anat desenvolupant amb estreta relació a dos factors: els corrents d’immigració i l’alternança entre la muntanya i la plana. Les condicions de vida i de seguretat, juntament amb l’economia, han acompanyat l’evolució d’aquests dos factors al llarg del temps, i han originat processos culturals propis en cada època. L’evolució de les...