L’associacionisme

El corporativisme local: gremis i confraries

Les confraries han anat adaptant-se a l’evolució dels oficis que agrupaven. A la fotografia, moll de pesca de la Confraria de Sant Elm d’Arenys de Mar.

Fototeca.com – M. Catalán

Durant l’antic règim van aparèixer formes associatives destinades a protegir els interessos comuns de diferents grups de ciutadans o camperols. Els artesans es van organitzar a l’entorn dels gremis o confraries, que actuaven com a xarxa laboral de relació i informació, preservaven el saber dels diferents oficis i sovint feien de primitives mutualitats que...