La forma de les ciutats

Abordar el tema de la “forma” de les ciutats quan hi ha tanta diversitat com ciutats han existit i existeixen en el món, i formes que responen, a més, a cultures i períodes històrics diferents, és una tasca complexa. I això perquè qualsevol classificació implica establir un model basat en la categorització de variables diverses i relacionades entre elles. Per exemple, es poden determinar tipus en funció de la grandària: grans, mitjanes, petites; segons la densitat: compactes, extenses, disseminades; segons els orígens parlem de models de ciutat: grega, medieval, barroca; o bé segons la forma...