L’escola, la instrucció, l’educació

La transmissió dels valors, dels comportaments i dels sabers

Tot i que la transmissió de l’univers moral i cultural a les noves generacions es remunta més enllà del món hel·lènic, l’escola, tal com s’entén avui, pel que fa a la transmissió de valors, comportaments i sabers, no començà a tenir un paper d’una certa transcendència fins que triomfà el règim liberal i s’institucionalitzà un sistema educatiu.

La fotografia, que correspon a un estudiant de meitat del segle XX, mostra una imatge que esdevingué típica: la de l’infant ben disposat a l’estudi.

Montse Catalán

A les...