La indústria

Les fonts d’energia al servei del treball

La Revolució Industrial transformà una bona part de les formes existents de treball a partir de l’aplicació de noves fonts d’energia, a conseqüència de l’aparició de les màquines i del nou sistema de producció.

El progrés de la humanitat es troba vinculat estretament a l’aprofitament de les forces de la naturalesa. La força de les mans és ben poca cosa. Per això es buscà el suport dels animals domèstics; primer sols i després arrossegant un carro, carreta o carrossa, gràcies a la descoberta de la roda. Actualment, i com a record, encara es mesura...