Noves formes de treball en la societat postindustrial

El treball en la societat actual

Actualment el ventall d’activitats productives és immens i d’una gran diversitat. N’hi ha de molt antigues, sobretot les que es relacionen amb les tasques que proporcionen aliments, i en canvi n’hi ha d’altres que tot just s’han definit al segle XX, com és el cas de les relacionades amb l’aviació i amb la televisió. També hi ha activitats que fins fa només cinquanta anys eren considerades ocupacions que la família havia d’assumir i que no transcendien el nucli familiar: la cura d’infants i de gent gran, cuinar per als de casa, etc. I encara hi ha tot un...