Les mines

Diversitat i aprofitament de recursos minerals

Catalunya no és un país especialment ric en productes minerals, tot i que sí que n’hi ha una gran diversitat. Això explica que en tot el territori català hi hagi hagut al llarg del temps nombroses explotacions de minerals, la majoria d’elles a petita escala; de fet, es calculen més de deu mil punts en tot el territori on s’ha desenvolupat algun tipus d’activitat extractiva. Aquí, però, es parla només de les més importants i de les excepcionals per la seva singularitat; i s’intenta donar una visió de conjunt del que ha significat la mineria i el...