Les activitats financeres

Estalvi i inversió a catalunya

Què fan els catalans amb els seus diners? La pregunta es relaciona amb els diners sobrants, amb l’estalvi, amb aquells recursos o ingressos que no formen part de la despesa ordinària i necessària. Els mantenen líquids en dipòsits en bancs i caixes? Incrementen la despesa i se’ls gasten per tenir un nivell de vida millor? Els inverteixen? Si és així, en què els inverteixen? En actius segurs? O bé prefereixen córrer un risc i buscar una més gran rendibilitat? Tenen vocació d’empresari i d’invertir en una empresa pròpia? Els atreu la inversió immobiliària? O bé...