Bibliografia sobre l’art català. Arts aplicades - disseny - objecte - arts decoratives

 • Alladin Toys. Les joguines de Torres-García (catàleg d’exposició), València-Barcelona, 1997-1998.
 • Alladin Toys. Los juguetes de Torres García, Exposició al Ivam Centre Juli González i a la Fundació Caixa de Catalunya, Generalitat Valenciana i Fundació Caixa de Catalunya, València i Barcelona, 1998.
 • Alcolea Gil, S.: Artes decorativas en la España cristiana, Plus Ultra, Madrid, 1975.
 • Alcolea Gil, S. (et al. ): Toquem ferro. El ferro forjat a l’arquitectura-Espai exterior-Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta, Cambra Oficial de la Propietat Urbana, Reus, 1991.
 • Arenas, M. ; Azara, R: LArt Déco a Catalunya, 1919-1936. L’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Arquitectura i arts decoratives, Barcelona, 1984.
 • Bartolomé Arraiza, A. (coordinador): Artes decorativas (en España), 2 vol. , col·lecció, Espasa Calpe, Madrid, 1999.
 • Batlle Huguet, R: Los tapices de la catedral primada de Tarragona, Sindicat d’Iniciativa, Tarragona, 1946.
 • Batllori i Munné, A. ; Llubia i Munné, Ll. M.: Ceràmica catalana decorada, Tuebols, Barcelona, 1949.
 • Bonet Correa, A. ; Nieto Alcaide, V.: Historia de las artes aplicadas en España, Madrid, 1982.
 • Borau, C: Cinc-cents anys d’indumentària a Catalunya, Barcelona, 1992.
 • Capella, J. ; Larrea, Q.: Nuevo diseño español, Barcelona, 1991.
 • Carol, M.: Cien años de diseño industrial en Cataluña, Barcelona, 1989.
 • Casanovas, M. A.: La ceràmica catalana, col·lecció, Els llibres de la frontera, Barcelona, 1983.
 • Cercle Artístic de Sant Lluc 1893-1993 (catàleg d’exposició), Barcelona, 1993.
 • Cirici Pellicer, A.: Ceràmica catalana, Barcelona, Destino, 1977.
 • Clopas Batlle, I.: Ceràmica catalana decorada i terrissa popular (Museus, col·leccions i col·leccionistes), Fundació d’Història i Art «Roger de Belfort», Barcelona, 1991.
 • El diseño en España. Antecedentes históricos y realidad actual (catàleg d’exposició), Brussel·les, 1985.
 • El llibre blanc del disseny a Catalunya. Disseny gràfic, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985.
 • El moble català (catàleg d’exposició), Barcelona, 1994.
 • El tapis a Catalunya al segle XX. Experiències tèxtils (catàleg d’exposició), Girona, 1977.
 • El Vidre/El Vidrio, Ajuntament, Barcelona, 1985.
 • Els germans Busquets 1917-1941 (catàleg d’exposició), Girona, 1996.
 • Escudero, A. ; Mainar, J.: El moble català al monestir de Pedralbes, Ajuntament, Barcelona, 1976.
 • Exposición Nacional de Industrias Artísticas e Internacional de Reproducciones, Barcelona, 1892.
 • Fabre i Nin, J.: Guarniments i carruatges a Catalunya, Vilanova i la Geltrú, 1985.
 • Folch i Torres, J.: Els antics vidres catalans esmaltats, Políglota, Barcelona, 1926.
 • Font i Gumà, J.: Rajólas valencianas y catalanas, Oliva, Vilanova i la Geltrú, 1905.
 • Frothingham, A. W.: Barcelona glass in venetian style, Hispànic Society, Nova York, 1956.
 • García Sanz, A.: El comercio de la piel en Vich a mediados del siglo XIII, Colomer Munmany, Vic, 1967.
 • Gaspar Homar. Moblista i dissenyador del modernisme (catàleg d’exposició), Barcelona, 1998.
 • Genís Bayés, R.: El ram de la pell a Vich, Patronat d’Estudis Osonencs, Vic, 1959.
 • Giménez Raurell, M. C: El vidre bufat a Mallorca, Institut Balear de disseny-Àmbit, Palma de Mallorca, 1996.
 • González Martí, M.: Ceràmica del Levante Español. Siglos medievales, 3 vol. , Labor, Barcelona, 1944-1952.
 • Graells i Puig, E.: Les armes de foc de Ripoll, Ripoll, 1974.
 • Graells i Puig, E.: La indústria dels claus a Ripoll. Contribució a l’estudi de la farga catalana, Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1984.
 • Gudiol i Cunill, J.: El mobiliari litúrgich. Resum arequeologich, Tipografia Balmesiana, Vic, 1920.
 • Gudiol Ricart, J.: Els vidres catalans, col·lecció, Alpha, Barcelona, 1936.
 • Jardí, E. ; Manent, R.: El cartellisme a Catalunya, Destino, Barcelona, 1983.
 • José Pitarch, A. ; Dalmases, N. de.: Arte e industria en España.1774-1907, Editorial Blume, Barcelona, 1982.
 • L’art en la pell. Cordovans i guadamassils de la col·lecció Colomer Munmany, Generalitat-Fundació, Barcelona, 1992.
 • Llorens, J.: Plats i pots de ceràmica catalana. Segles XV al XVIII, Barcelona, 1977.
 • Llorens, J.: Les rajoles catalanes. Segles XIII al XIX, Barcelona, 1980.
 • Llorens, J.: Ceràmica catalana de reflex metàl·lic. Segles XV al XVII, Barcelona, 1989.
 • Madurell i Marimon, J. M.: El antiguo arte del guadamecí y sus artífices, Colomer Munmany, Vic, 1973.
 • Mainar, J.: El moble català, Destino, Barcelona, 1976.
 • Mainar, J.: Vuit segles de moble català, Rafael Dalmau Edicions, Barcelona, 1989.
 • Mainar, J. ; Corredor-Matheos, J.: FAD. Dels bells oficis al disseny actual. Una historia de les arts decoratives a Catalunya i el segle XX (catàleg d’exposició), Saló del Tinell, Caixa de Barcelona, Barcelona, 1981.
 • Mañà, J.: El diseño industrial, Barcelona, 1973.
 • Mañà, J. ; Montmany, M. ; Vélez, R: Arts decoratives a Barcelona. Col·leccions per a un museu (catàleg de l’exposició), Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1994.
 • Manjarrés, J. de: Las artes suntuarias, Barcelona, 1880.
 • Marangas i Prat, I.: La indumentària civil catalana. Segles XIII-XIV, Barcelona, 1991.
 • Martí, X. ; Sala, X. ; Calvó, J. L.: Pistoles, trabucs i pedrenyals. La producció d’armes portàtils de foc a Catalunya de 1462 a 1869, Barcelona, 1995.
 • Martín i Ros, R. M.: Cent anys d’indumentària, Barcelona, 1982.
 • Martín i Ros, R. M.: Evolució de la indumentària de 1937 a 1987, Barcelona, 1987.
 • Mas, J.: Nota històrica. Inventari de la Sagristia de la seu de Barcelona, pres en 1522, Llibreria i tipografia catòlica pontifícia, Barcelona, 1923.
 • Miquel i Badia, F.: Artes suntuarias. Cartas a una señorita sobre cerámica, joyas y armas, Bastinos, Barcelona, 1888.
 • Miquel i Badia, F.: Artes suntuarias. Cartas a una señorita sobre la habitación o morada humana, Bastinos, Barcelona, 1888.
 • Miquel i Badia, F.: Artes suntuarias. Cartas a una señorita sobre los muebles y tapices, Bastinos, Barcelona, 1888.
 • Miravitlles, J. ; Termes, J. ; Rontserè, C: Carteles de la República y la Guerra Civil, La Gaya Ciència, Barcelona, 1978. Moble català, Generalitat-Electa, Barcelona, 1994.
 • Molera i Solà, R; Barrueco i Jaoul, C: Llibre de la farga, Rafael Dalmau, Barcelona, 1983.
 • Olimpíada Cultural (ed. ): Disseny Olímpic Barcelona ‘92, Lunwerg Editores, Barcelona, 1992.
 • Olivar, M.: Els tapissos francesos del rei En Pere el Cerimoniós, col·lecció, Artur Ramon-Manuel Barbié, Barcelona, 1986.
 • Palol, P. de: El Tapís de la Creació de la catedral de Girona, Artestudi Edicions, Barcelona, 1986.
 • Piera, M. ; Mestres, A.: El moble a Catalunya. L’espai domèstic del gòtic al Modernisme, Fundació Caixa Manresa-Angle Editorial, Manresa, 1999.
 • Planell, L.: Historia del gremio de vidrieros de luz y soplo de Barcelona. Vidrio. Historia, tradición y arte, 2 vol, Emporium, Barcelona, 1948.
 • Riera i Vilar, R; Cabestany i Rort, J. R: Ceràmica de Manresa. Segle XIV, Caixa d’Estalvis, Manresa, 1980.
 • Rocamora, M.: Un siglo de modas barcelonesas (1750-1850), Barcelona, 1944.
 • Roig i Deulofeu, A.: L’obrador de ceràmica de L’Escaiola (Sabadell, Vallès Occidental), Ajuntament-Museu d’Història, Sabadell, 1998.
 • Satué, E.: El diseño en España. Antecedentes históricos y la realidad actual, Barcelona, 1985, pàg.129-132.
 • Satué, E.: El disseny gràfic a Catalunya, Amèlia Romero, Barcelona, 1986.
 • Satué, E.: Les arrels dels disseny gràfic a Catalunya, Barcelona, 1988.
 • Soler i Masferrer, N.: Ceràmica valenciana del segle XV trobada a la Pia Almoina, Diputació, Girona, 1981.
 • Tomàs i Morera, E. (editor): La farga catalana en el marc de l’arqueologia siderúrgica, Govern, Andorra, 1995.