Bibliografia sobre l’art català. Revistes

 • Acta/Mediaevalia, Barcelona.
 • Ampurias (després Empúries).
 • Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona, a partir del 1925).
 • Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona (Barcelona, 1941-68) (vegeu Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona).
 • Annals de l’Institut d’Estudis Gironins (Girona, a partir del 1946).
 • Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • Anuario de Estudios Medievales (Barcelona, a partir del 1964).
 • Ausa (Vic, des del 1952).
 • Butlletí de la Real Academia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona, des del 1901).
 • Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona.
 • Butlletí del Museu Nacional d Art de Catalunya, Barcelona.
 • Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona (Barcelona, 1931-37, i a partir del 1993), (vegeu Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 1941-1968).
 • Butlletí Informatiu dels Amics de l’Art Romànic. Circular (a partir del 1980).
 • Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad (vegeu Quaderns dArqueologia i Història de la Ciutat, Barcelona des del 1960).
 • Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Cypsela.
 • D’Art, Revista del Departament d’Històra de l’Art de la Universitat de Barcelona (des del 1972) (vegeu Matèria).
 • Empúries (Ampurias).
 • Estudi General, Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
 • Estudis Universitaris Catalans, XI.
 • Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, I.
 • Études Roussillonnaises (Perpinyà, des del 1951).
 • Faventia.
 • Fonaments.
 • Forum.
 • Lambard.
 • Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxà (Sant Miquel de Cuixa, a partir del 1970).
 • Llerda.
 • Locus amoenus (Bellaterrra, des del 1995).
 • Matèria, revista d’art, Revista del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona (a partir del 2001).
 • Pyrenae.
 • Quaderns d’Arqueologia i Historia de la Ciutat, Barcelona, des del 1960 (vegeu Cuadernos).
 • Quaderns d’Estudis Medievals (Barcelona, 1980-88).
 • Revista de Girona.
 • Revista d’etnologia de Catalunya.
 • Studia Monástica.
 • Summa Artis, Madrid.
 • Tribuna d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Servei d’Arqueologia, Barcelona.
 • Urgellia. Anuari d’Estudis Històrics dels Antics Comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, Andorra i la Vall d’Aran (La Seu d’Urgell, des del 1978).