Bibliografia sobre l’art català. Obres enciclopèdiques

Corpus

 • Ainaud de Lasarte, J. ; Gudiol, J. ; Verrié, F. -P.: Catálogo monumental de España. La ciudad de Barcelona, 2 vol. , CSIC-Instituto Diego Velázquez, Madrid, 1947.
 • Ars Hispaniae, Plus Ultra, Madrid.
 • Art de Catalunya-Ars Cataloniae, col·lecció, Edicions L’isard, 16 vol, Barcelona.
 • Barral i Altet, X. (dir. ): Historia del arte de España, Barcelona, 1996.
 • Barral i Altet, X. (dir. ): Dictionnaire critique d’iconographie occidentale, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2002.
 • Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, Barcelona, 1990.
 • Catálogo de edificios y monumentos de interés artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1962.
 • Catálogo de la Segunda Exposición General de Bellas Artes (catàleg d’exposició), Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1894.
 • Carreras Candi, R: Geografia general de Catalunya, Casa Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1908-18.
 • Catalunya Romànica, col·lecció, 27 vol, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona (en curs de publicació des del 1978).
 • Corpus de Pintures Rupestres, I, La Conca del Segre, Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Barcelona, 1990.
 • Corpus de Pintures Rupestres, II, Àrea Central i Meridional, Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, Barcelona, 1994.
 • Corpus de Sepulcros Megalíticos, Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona.
 • Corpus Vitrearum Medii Aevi, volums dedicats a Catalunya, I. IV (publicació pendent del V volum).
 • Curet, R: Història del Teatre Català. Editorial Aedos, Barcelona, 1967.
 • Dalmases, N. de; José i Pitarch, A.: L’art gòtic. Segles XIV-XV, col·lecció Historia de l’Art Català, vol. III, Edicions 62, Barcelona, 1984.
 • Dalmases, N. de; José i Pitarch, A.: L’època del Cister, col·lecció Historia de l’Art Català, vol II, Edicions 62, Barcelona, 1985.
 • Dalmases, N. de; José i Pitarch, A.: Els inicis i l’art romànic, segles IX-XII, col·lecció Historia de l’Art Català, vol. I, Edicions 62, Barcelona, 1986.
 • Elías de Molins, A.: Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, 2 vol. , Imprenta de Ridel Giró, Barcelona, 1889.
 • Els castells catalans, 6 vol. , Rafael Dalmau, Barcelona, 1967-1979.
 • Els vitralls de la catedral de Girona, col·lecció, IEC, Barcelona, 1987.
 • Els vitralls medievals de l’església de Santa Maria del Mar, a Barcelona, col·lecció, IEC, Barcelona, 1985.
 • Fabre, G. ; Mayer, M. ; Rodà, I.: Inscriptions romaines de Catalogne, 4 vol. , París, 1984-97.
 • Fàbrega, J.: La cuina catalana. Catalunya. Illes Balears. País Valencià. Andorra. Catalunya Nord. Franja de Ponent. L’Alguer, col·lecció, Edicions L’isard, Barcelona.
 • Gavin, J. M.: Inventari d’esglésies, 29 vol, Barcelona, 1977-1998.
 • Geografia de Catalunya, Editorial Aedos, Barcelona.
 • Gran Enciclopèdia Catalana, 15 vol. i apèndix, Barcelona, 1969-83 (hi ha una nova edició revisada i ampliada).
 • Gran Geografia Comarcal de Catalunya, col·lecció, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Història de Barcelona, 3 vol, Barcelona, 1992-95.
 • Història de l’Art Català, col·lecció, Edicions 62, Barcelona.
 • Història de la Cultura Catalana, col·lecció, Edicions 62, Barcelona.
 • Historia del Arte Español, Planwerg, Barcelona.
 • Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, 3 vol, col·lecció, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1996.
 • L’Art Català, 2 vol. , Barcelona, 1958.
 • L’art gòtic a Catalunya, 3 vol, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003.
 • Liaño Martínez, E.: Inventario artístico de Tarragona y su provincia, 3 vol, Madrid, 1983.
 • Madurell Marimon, J. M.: L’art antic al Maresme, Mataró, 1970.
 • Martí Bonet, J. M. (a cura de): Catàleg Monumental de l’Arquebisbat de Barcelona: Vallès Oriental, 1/1, 2 vol, Arxiu Diocesà de Barcelona, Barcelona, 1981.
 • Martí i Bonet, J. M. (a cura de): Catàleg Monumental de l’arquebisbat de Barcelona: Sant Vicenç de Sarrià.1000 anys d’història, Barcelona, 1987.
 • Martí Bonet, J. M. ; Figuerola, P. J (a cura de): Catàleg Monumental de l’Arquebisbat de Barcelona: La Rambla. Els seus convents. La seva història, VI/2, Arxiu Diocesà de Barcelona, Barcelona, 1995.
 • Memòria d’activitats del Servei de Conservació i Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, 1989-1996, Barcelona, 1997.
 • Monreal, L. ; Riquer, M. de: Els castells medievals de Catalunya, 3 vol. , Ariel, Barcelona, 1955-1968. Monumenta Cataloniae, Barcelona.
 • Ràfols, J. E: Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, 3 vol, Milla, Barcelona, 1951-54.
 • Rubió i Lluch, A.: Documents per a la historia de la cultura catalana medieval, 2 vol, Barcelona, 1908-21.
 • Salrach, J. M. ; Duran, E.: Historia dels Països Catalans. Dels orígens a 1714, 2 vol, Barcelona, 1981.
 • Sobrequés i Callicó, J. (ed. ): Història de Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1991-97.
 • Vida i Costums dels Catalans, col·lecció, Edicions 62, Barcelona.
 • Vilar, P. (dir. ): Història de Catalunya, 3 vol, Barcelona, 1988.

Congressos i miscel·lànies

 • Actas de los Congresos Españoles de Historia del Arte.
 • Actas del VIII Congreso Español de Historia del Arte, Mérida.
 • Actes de les Assemblees Intercomarcals d’Estudiosos (trobades anuals des del 1950).
 • Actes dels Congressos d’Història de la Corona d’Aragó (editades des del 1907).
 • Artistes, artisans et production artistique au Moyen Âge. Col·loque international, Université de Rennes II, Haute Bretagne, 2-6 mai 1983, Xavier Barral i Altet (ed. ), 3 vol, París, 1986-89.
 • Catalunya i França meridional a l’entorn de l’any Mil. Col·loqui internacional Hugues Capet 987-1987, Barcelona, 1991.
 • Col·loquis sobre art i cultura a l’època del Renaixement a la Corona d’Aragó, Tortosa, 1996-1999, Tortosa, 2000.
 • Congreso Nacional de Historia del Arte. Ante el nuevo milenio: raíces culturales, proyección y actualidad del arte español, Granada, 2000, pàg.1203-1213.
 • Estudis rossellonesos dedicats a en Pere Ponsich (Miscel·lània d’arqueologia, historia i historia de l’art del Rosselló i de la Cerdanya, a cura de M. Grau i O. Poisson), Perpinyà, 1987.
 • Homenaje a J. Vicens Vives, Barcelona, 1967.
 • Ibarburu Asurmendi, M. E.: De capitibus litteriarum et de aliis figuris, Universitat de Barcelona, 1999.
 • Imágenes y promotores en el Arte Medieval, miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2001.
 • Maluquer, J. ; Melich, L. (a cura de): Cèsar Martinell i la seva època, Barcelona, 2002, pàg.241-254.
 • Millenum, història i art de l’Església catalana (catàleg d’exposició), Barcelona, 1989.
 • «Miscel·lània dedicada a Joan Ainaud de Lasarte», dins Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, III-IV (1994) (en premsa).
 • Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, 1991.
 • Miscel·lània Oriol Martorell, II, Barcelona, 1999.
 • Miscel·lània Puig i Cadafalch, I, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1947-51.
 • Miscel·lània Prat de la Riba, I, Barcelona, s. d.
 • Spania. Estudis d’Antiguitat Tardana Oferts en Homenatge al Professor Pere de Palol i Salellas, Montserrat.