Bibliografia sobre l’art català. Pintura i mosaics - vitrall - dibuix

 • Abad Casal, L.: Pintura mural romana en España, Universidad de Alicante, Universidad de Sevilla, 2 vol. , 1982.
 • Ainaud de Lasarte, J.: El Retaule de Rubió dintre la pintura catalana del segle XIV, Igualada, 1949.
 • Ainaud de Lasarte, J.: Jaume Huguet, Madrid, 1955.
 • Ainaud de Lasarte, J.: Catálogo de la Exposición de Pintura Catalana. Casón del Buen Retiro, Madrid, 1962.
 • Ainaud de Lasarte, J.: Pintures del segle XIII al carrer de Montcada de Barcelona, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1969.
 • Ainaud de Lasarte, J.: La pintura catalana. La fascinació del romànic, Editorial Skira, Ginebra/Barcelona, 1989.
 • Ainaud de Lasarte, J.: La pintura catalana. De l’esplendor del gòtic al Barroc, Editorial Skira, Ginebra/Barcelona, 1990.
 • Ainaud de Lasarte, J.: «Les Arts», dins Els catalans a Sicília, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pàg.129-140.
 • Ainaud de Lasarte, J. ; Gudiol i Ricart, J.: Huguet, Barcelona, 1948.
 • Alcolea Gil, S.: Viladomat (catàleg d’exposició), Mataró, 1990.
 • Alcoy, R.: Pintures del Gòtic a Lleida, Edita Col·legi oficial d’aparelladors i arquitectes tècnics de Lleida, Cercle de Belles Arts de Lleida, Estudi General de Lleida, Quart Premi d’Investigació «Josep Sarrate i Forga», Barcelona, 1990.
 • Alcoy, R. ; Miret, M.: Joan Mates, pintor del gòtic internacional, Sabadell, 1998 (XXV Premi Sant Ramon de Penyafort, Vilafranca, gener del 1997). Arte rupestre en España, Madrid, 1987.
 • Barral i Altet, X.: «Els mosaics medievals de Ripoll i de Cuixa», dins Scriptorium Populeti, IV, Abadia de Poblet, 1971.
 • Barral i Altet, X.: Els mosaics de paviment medievals a Catalunya, Artestudi, col·lecció d’art romànic, núm.10, Barcelona 1979.
 • Barral i Altet, X.: Les mosaïques romaines et medievales de la regio Laietana (Barcelone et ses environs), Universitat de Barcelona, Instituto de Arqueología y Prehistoria, 1978.
 • Barral i Altet, X.: Les pintures murals romàniques d’Olèrdola, Calafell, Marmellar i Matadars. Estudi sobre pintura mural del segle XI a Catalunya, Artestudi Edicions, Barcelona, 1980.
 • Berg Sobré, J.: Behind the Altar Table. The Development ofthe Painted Retable in Spain, 1350-1500, Colúmbia, 1989.
 • Carbonell, E.: L’ornamentació en la pintura romànica catalana, col·lecció Materials, vol.2, Artestudi Edicions, Barcelona, 1981. Cent Anys de Paisatgisme Català (catàleg d’exposició), Museu d’Art Modern del MNAC, Barcelona, 1994.
 • Cirici Pellicer, A.: La pintura catalana, 2 vol. , Ciutat de Mallorca, 1959.
 • Cirlot, L.: La pintura informal en Cataluña 1951-1970, Ed. Anthropos, Barcelona, 1983.
 • Coloquio de Pintura Mural Romana en España (ed. J. L. Jiménez Salvador), València, 1992.
 • Companys i Farrerons, I; Montardit i Bofarull, N.: Embigats gòtico-mudèixars al Tarragonès, Diputació, Tarragona, 1983.
 • Cook, W. W. S.: La pintura mural románica en Cataluña, Madrid, 1956.
 • Dams, L.: Les peintures rupestres du Levant espagnol, París, 1984.
 • De Flandes a Itàlia. El canvi de model en la pintura catalana del segle XVI: el bisbat de Girona (catàleg d’exposició), Girona, 1998-1999.
 • Durliat, M.: Arts anciens du Roussillon. Peinture, Perpinyà, 1954.
 • Els vitralls del monestir de Santes Creus i la catedral de Tarragona, Col·lecció, IEC, Barcelona, 1992.
 • Els vitralls de la catedral de Barcelona i del monestir de Pedralbes, Col·lecció, IEC-Ambit, Barcelona, 1997.
 • Exposición de Primitivos Mediterráneos (catàleg), Barcelona, 1952.
 • Fontbona, R: El paisatgisme a Catalunya, Barcelona, 1979.
 • Garrut, J. M.: Dos siglos de pintura catalana (XIX y XX), Madrid, 1974.
 • Guardia Pons, M.: Los mosaicos de la antigüedad tardía en Hispania. Estudios de iconografía, PPU, Barcelona, 1992.
 • Gudiol i Cunill, J.: Els trescentistes. Segona part, Barcelona, (s. d. [1924]).
 • Gudiol i Cunill, J.: La pintura migeval catalana. Els primitius I, vol. I, Barcelona, 1955 (la edició 1927).
 • Gudiol i Cunill, J. ; Alcolea, S. ; Cirlot, J. E.: Historia de la pintura en Cataluña, Madrid, 1954.
 • Gudiol i Ricart, J.: La pintura gòtica a Catalunya, Barcelona, 1938.
 • Gudiol i Ricart, J.: Historia de la pintura gótica en Cataluña, Barcelona, 1943.
 • Gudiol i Ricart, J. ; Alcolea Blanch, S.: Pintura gótica catalana, Barcelona, 1986 (ed. catalana, 1987).
 • Jaume Huguet.500 anys (catàleg), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1993.
 • Julián, I.: Les avantguardes pictòriques a Catalunya al segle XX, col·lecció Els llibres de la frontera, Barcelona, 1986.
 • Kuhn, C. L.: Romanesque Mural Painting of Catalonia, Harvard, 1930.
 • La peinture catalane à la fin du Moyen Age (cicle de conferències ofert a la Sorbona, 1931), París, 1933.
 • La pintura gótica en la Corona de Aragón, Saragossa, 1980.
 • Mirambell i Abancó, M.: La pintura del segle XVI a Vic i el taller dels Gascó, Vic, 2002.
 • Nieto Alcaide, V.: La vidriera española, Nerea, Madrid, 1998.
 • Post, CH. R.: A History of Spanish Painting, Cambridge, Massachusetts, 1930-66.
 • Rodón, R; Vila-Grau, J.: Els vitrallers de la Barcelona modernista, Editorial Polígrafa, Barcelona, 1982.
 • Sanpere i Miquel, S.: Los cuatrocentistas catalanes, Barcelona, 1906.
 • Sanpere i Miquel, S.: La pintura mig-eval catalana I. L’Art Barbre, Barcelona (s. d. [1908]).
 • Sanpere i Miquel, S.: Els trescentistes. Primera part, Barcelona (s. d. [1920]).
 • Simposio de Arte Rupestre, Barcelona, 1966.
 • Subías Galter, J.: Un siglo olvidado de pintura catalana 1750-1850, Barcelona, 1951.
 • Sureda, J.: El románico catalán. Pintura, Barcelona, 1975.
 • Sureda, J.: El gòtic català. Pintura, vol. I, col·lecció Vulpellac, Barcelona, 1977.
 • Sureda, J.: La pintura románica en Cataluña, Madrid, 1981.
 • Vila-Grau, J.: El vitrall gòtic a Catalunya. Descoberta de la taula de vitraller de Girona. Discurs dïngrés a la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 1985.
 • Viñas, R. ; Sarrià, E. ; Alonso, A.: La pintura rupestre en Catalunya, Barcelona, 1983.