Bibliografia sobre l’art català. Monedes, medalles, orfebreria, joieria, heràldica

 • Alcolea Gil, S.: Los esmaltes en la orfebreria catalana, Barcelona, 1962.
 • Barral i Altet, X.: La circulation des monnaies suéves et visigothiques, Munic, 1976.
 • Botet i Sisó, J.: Les monedes catalanes, 3 vol. , Barcelona, 1908-1911.
 • Cirici Pellicer, A.: Cien años de joyería y orfebrería catalanas (catàleg d’exposició), Barcelona, 1966.
 • Crusafont i Sabater, M.: Numismática de la Corona catalano-aragonesa medieval (785-1516), Madrid, 1982.
 • Crusafont i Sabater, M.: Historia de la moneda catalana. Interpretació i criteris metodològics, Barcelona, 1996.
 • Dalmases, N. de: Orfebreria catalana medieval: Barcelona 1300-1500 (aproximació a l’estudi), 2 vol. , IEC, Barcelona, 1992.
 • Dalmases, N. de; Giralt-Miracle, D.: Argenters i joiers de Catalunya, Destino, Barcelona, 1985.
 • Domenge i Mesquida, J.: L’argenteria sacra a les esglésies de Mallorca (segles XIV-XVI), Olañeta, Palma de Mallorca, 1991.
 • Els Masriera (catàleg d’exposició), Barcelona, 1996.
 • Joies catalanes dels segles XVIII, XIX i XX (catàleg d’exposició), Barcelona, 1995.
 • Martínez Subías, A.: La platería gótica en Tarragona y provincia. Tipología, catálogo, punzones, Diputado, Tarragona, 1988.
 • Masferrer i Cantó, S.: La joia catalana, Lux, Barcelona, 1930.
 • Matas i Blanxart, M. T.: Els esmalts romànics a Catalunya.1: arquetes, Artestudi, Barcelona, 1982.
 • Mateu i Llopis, R: El florí d’or d’Aragó, València, 1937.
 • Mateu i Llopis, R: Las monedas de Alfonso el Magnánimo, Barcelona, 1964.
 • Miles, G. C: The Coinage of the Visigoths of Spain. Leovigild to Achila II, Nova York, 1926. 1900-1980.80 anys de joieria i orfebreria catalana (catàleg d’exposició), Barcelona, 1981.
 • Riquer, M. de: Heràldica catalana des de l’any 1150 al 1550, Barcelona, 1983.
 • Sagarra, R: Sigülografia catalana: Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, 5 vol, Barcelona, 1915-32.
 • Salat, J.: Tratado de las monedas labradas en el Principado de Catalunya, Barcelona, 1818.
 • Sardà, Z.: Una nissaga de joiers a Barcelona. Els Capdevila, Barcelona, 1992.
 • Turró, A.: El paper-moneda català 1936-39, Barcelona, 1982.
 • Vélez, R: Joies Masriera.200 anys d’historia, Àmbits Serveis Editorials, Barcelona, 1999.
 • Vélez, R (et al): La taula de l’ambaixador. El triomf de taula de Damià Campeny, col·lecció, 3, Ajuntament, Barcelona, 1999.
 • Vilaseca Borràs, LL: El reial col·legi d’argenters de Reus i els seus antecedents, Asociación de Estudios Reusenses, Reus, 1970.