Cronologia de la prehistòria

Dates històriques

Paleolític des dels inicis de l’home fins al 6000 aC (30000aC-8000aC)

La vida es desenvolupa al voltant de les coves, on trobem manifestacions artístiques que van des del realisme naturalista fins a ideogrames abstractes, lineals i geomètrics, de contingut simbòlic, ja sigui en forma de pintures, gravats o diversos objectes i estris.

Els jaciments arqueològics més interessants són al Gironès: Reclau-Viver i Bora Gran d’en Carreres.

El material lític i ossi descobert es conserva al Museu de Banyoles.

Neolític 6000-2500 aC

Trobem les primeres aglomeracions...