Cronologia del segle XVI

Dates històriques i culturals

1534 Traducció castellana del Cortegiano de Castiglione publicada a Barcelona.

Arquitectura

1548 Consolat de Mar (València).
1501 Reformes del palau episcopal de Barcelona.
1507-1522 Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig d’Urgell
1507-1538 Sant Martí d’Empúries.
1508-1515 Refecció de Santa Maria a intramurs de Santa Pau.
1509 Nova campanya d’obres de l’Hospital de Santa Maria (Lleida).
1509-1522 Sant Romà de Lloret de Mar.
1511-1518 Bartomeu Rossi i Pere Capvern. Sant Genis de Vilassar de...