Cronologia del segle XX

Dates històriques i culturals

1900 Exposició de Picasso a Els Quatre Gats.
1901 Estrena del Teatre Líric Català al Teatre Tívoli.
Fundació de l’Associació Wagneriana.
1902 Mor Verdaguer.
1904 Els fauves es reuneixen a Cotlliure (Vallespir).
1904 Neix Salvador Dalí.
1905 Assalt militar a les redaccions del Cu-cut! i La Veu de Catalunya.
Henri Matisse, André Derain treballen a Cotlliure juntament amb Aristides Maillol i altres artistes catalans.
1906 Signatura del pacte de Solidaritat Catalana entre tots els partits polítics...