Cronologia dels segles IV al IX. Art paleocristià

Dates històriques

409-411 Entrada dels primers pobles bàrbars federats amb els romans que es reparteixen la Península Ibèrica.
415 Un petit grup de visigots s’instal·la a la Tarraconense.
426 Comencen els atacs vàndals a les Balears.
441 Revoltes bagaudiques a la Tarraconense en defensa dels camperols i en contra de la imposició tributària de l’Imperi Romà.
441-457 Els sueus saquegen la Tarraconense.
466 El rei visigot Eurico amplia les fronteres del regne, incorporant-hi la Tarraconense...
531-548 Teudis, rei dels visigots, abandona Narbona...