Cronologia del segle XIX

Dates històriques i culturals

Del 1820 al 1839 Moviment cultural de la Renaixença.
1832 P. Milà i Fontanals entra en contacte amb els natzarens.
1839 Introducció a Barcelona de la tècnica del daguerreotip.
1842 Fundació de la Societat Catalana per a l’Enllumenat de Gas.
1843 Alçament dels militars J. Prim i L. Milans del Bosch contra Espartero a Reus.
Proclamació de la República a Figueres per A. Terrades.
Revolta de la Jamància.
Creació de la Facultat de Ciències Mèdiques.
1844 Constitució de la Caixa d’Estalvis i Mont de la...