El judaisme

En aquest mapa podem observar la distribució de la població jueva per estats a tot el món. Aquesta distribució de les comunitats jueves no és, òbviament, aleatòria, sinó que expressa el resultat d’una sèrie d’esdeveniments crucials de la història occidental. Els Estats Units són el país del món que concentra una presència més nombrosa de jueus (uns set milions de persones). S’han volgut destacar d’una manera especial les grans concentracions d’aquestes comunitats, les quals coincideixen amb les principals ciutats (Los Angeles, Nova York, Filadèlfia, Chicago i Miami)...