Les grans religions

Aquest mapa mostra les àrees d’influència de les religions amb més difusió mundial. Presenta també, en un cert sentit, un recorregut històric i cultural, perquè s’hi reflecteix de quina manera els diferents estats del món han quedat emparentats mitjançant la religió. Les cinc grans religions que es poden veure en el mapa tenen el seu origen fora de l’àrea que actualment anomenem món occidental. Més encara, totes cinc tenen els seus orígens en el continent asiàtic. Les tres religions abrahàmiques (judaisme, cristianisme i islam) van originar-se en la regió que anomenem...