La pluralitat religiosa

Aquest mapa vol mostrar la pluralitat religiosa en els diversos estats del món. Necessàriament, aquesta presentació és esquemàtica, per això no s’hi pot veure ni la presència de religions relativament minoritàries, ni els matisos que en alguns casos caldria recollir quan intentem palesar la convivència de diferents religions o confessions. I, amb tot, la distribució que presenta ens ajuda a entendre les grans àrees d’implantació religiosa arreu del món (vegeu els mapes 32 i 33).

Aquesta situació, que aquí es proposa com si fos una fotografia actual, és el resultat de segles d...