Les religions més difoses

Aquest mapa representa la distribució dels fidels de les sis religions més difoses per estats, en percentatge sobre la població total; també s’hi representen els seguidors de religions autòctones, els no religiosos i els que es declaren ateus. Aquest mapa se situa entre l’anterior, que mostra la distribució territorial d’aquestes religions i el mapa 41, en què es representa la pluralitat religiosa per estats. En efecte, els colors d’aquest mapa mostren, d’una banda, la distribució territorial, però en aquest cas es fa referència al nombre de practicants, i, de l’altra, a la...