Els valors

La cartografia tracta de representar els elements materials que es poden localitzar sobre el territori (georeferenciar) amb major o menor precisió, siguin rius o muntanyes, ciutats o fronteres i els seus continguts, però representar idees i creences, elements immaterials i difícilment georeferenciables resulta una tasca gairebé impossible. Aquest és el cas del mapa dels valors, element fonamental per a entendre les relacions humanes i les de les societats amb el seu medi natural i el sobrenatural. Tot i que els antropòlegs culturals i els especialistes en filosofia i ètica, amb...